Nico Koopman se ABC vir onderwys

Last week I was privileged to attend the inauguration of the new multipurpose activity centre of DF Malan High School.

For me, as a previous principal, it was a special moment because it just again underlined the fact that dreams can come true.  All it takes is hard work and people with a vision to make things happen. Some may even say money!  But even this obstacle can be overcome as long as the previous two is present.

Being part of such an auspicious occasion can easily influence one’s judgment and vision concerning the purpose of education. Sitting there and looking at all the splendor and grandeur you can start thinking this is what education is all about.

Prof Nico Koopman, dean of the Faculty of Theology of Stellenbosch University, was the guest speaker and I felt that his speech must reach more teachers and pupils than only those present at the function. 

He kindly agreed that I may share his speech with you.

Skole, kolleges, universiteite en ander opvoedkundige instansies poog om hul leerders die ABC te leer.

1. A verwys na Athene, spesifiek na die filosowe Sokrates, Plato en Aristoteles wat die doel van opvoeding as karaktervorming beskryf. Deuteronomium 6 vertel van waardes wat ingeskerp moet word by ons leerders. Hierdie inskerp en ingravering is wat karakter vorm. Mooi waardes is ingegraveer by die mens van goeie karakter. Mense met karakter beliggaam dus waardes. Hulle leef met deugde. Deugde is beliggaamde waardes. Deugde is die neiging en predisposisie om in ooreenstemming met die goeie te leef, te kies en te handel.

Die vier deugde wat die filosowe van Athene geformuleer het, is geregtigheid, wysheid, matigheid/selfbeheersing en moed/krag/geduld. Die Christelike teologie het drie deugde bygevoeg naamlik geloof wat nee sê vir angs en ja vir gebondenheid; hoop wat nee sê vir swartgalligheid en ja vir vreugde; liefde wat nee sê vir lelikheid en ja vir lieflikheid. Sonder hierdie deugde kan goeie samelewings nie gebou word nie.

2. B verwys na die Berlyn-model van opvoeding. Die Berlyn-model verwys na denkers soos die teoloog Friedrich Schleiermacher van die Humboldt Universiteit in Berlyn. Hulle het intellektuele denke beklemtoon. Jy moet sake ontleed en jy moet te midde van ‘n warboel van inligting en idees sistematiseer en orde skep. Hierdie model wil graag sien dat leerders denkende mense is. Mense wat besef hoe kompleks die lewe is. Mense wat weet als is nie net eenduidig sleg of eenduidig goed nie. Ons funksioneer meermale met grys gebiede. Denkers sê byvoorbeeld nie maar net als is sleg in Suid-Afrika, of als is goed in Suid-Afrika nie. Hulle weet daar is mooi dinge in ons land, maar daar is ook nog baie lelike dinge wat ons moet afbreek. In die liefdesgebod (Matteus 22) roep die Here ons op om Hom lief te hê ook met ons hele verstand.

3. Die C-model verwys na Cross Roads. Cross Roads is ‘n informele nedersetting in die Kaap. Daar ervaar mense honger, dakloosheid, naaktheid, swaarkry. Opvoeding wil mense vorm wie se harte uitgaan na hulle in nood, mense wat hul talente en gawes en kwalifikasies gebruik om andere in nood by te staan. In Matteus 25 sê die Here Jesus mos juis dat ons diens aan Hom verrig as ons noodlydende mense bystaan, en dat ons Hom in die steek laat as ons noodlydendes in die steek laat.

Hierdie boodskap van professor Koopman het my weer opnuut laat nadink oor die ware ABC van opvoeding en onderrig.

Whatever is good to know is difficult to learn. – Greek Proverb

Intelligence plus character–that is the goal of true education. – Martin Luther King Jr

 When asked how much educated men were superior to those uneducated, Aristotle answered, ‘As much as the living are to the dead.’ – Diogenes Laetius

Image: digitalart/FreeDigitalPhotos.net 

(Visited 361 times, 1 visits today)

, ,

4 Responses to Nico Koopman se ABC vir onderwys

 1. Michael October, Thursday 20 2011 at 10:34 am #

  Hi Rian!!

  Veels Geluk Maat! Wanneer `n X-Prinsipaal teruggenooi word na sy vorige skool is dit inderdaad `n eer. Waarom? Ek weet toevallig van skole wat onder geen omstandighede hul vorige Prinsipale wil nooi selfs nie…. Maar Prinsipaal van Prinsipale wat jy was, jy het baie waarde gevoeg by DF Malan en jou nalatenskap sal voortduur……………….. Great man.

  • Rian Truter October, Thursday 20 2011 at 4:34 pm #

   Dankie, Michael! Waardeer jou woorde!

 2. Elzette October, Thursday 20 2011 at 5:46 pm #

  Bring die ABC terug in onderwys en onderwys sal so vinnig soos 123 transformeer.

  • Rian Truter October, Friday 21 2011 at 6:08 pm #

   Netjiese vergelyking, Elzette! Snaaks hoe dit is dat die eenvoudige dinge werk…

Leave a Reply