Tag Archives | School

Is skool ‘n dinosourus?

As jy vandag met mense oor die onderwys praat, frons hulle onwillekeurig. Dit is nou net nadat hulle hul so vinnig moontlik uit die voete gemaak het!

Almal is dit egter eens dat sake nie te rooskleurig lyk nie. Van prof Jonathan tot swanger Sannie, wat nou reeds wroeg oor na watter laerskool sy hulle kind na toe moet stuur.

Almal het ‘n verklaring vir die onderwysmoeras waarin ons ons bevind. Dit is die regering se skuld dat dinge nou só lyk in die onderwys. Gerieflikheidshalwe word vergeet dat dié probleem reg oor die wêreld bestaan. Die verandering van die kurrikulum moet die skuld kry en dan praat ons nie eens van swak en lui onderwysers nie!

Die koppe knik, soos die hondjie in die Cortina se agterruit, instemmend saam.

Maar niemand het regtig ’n sinvolle oplossing nie. 

Niemand sê hardop soos Seth Godin dat large-scale education was not developed to motivate kids or to create scholars. It was invented to churn out adults who worked well within the system. Scale was more important than quality, just as it was for most industrialists.

En as jy hierdie feit vir hulle uitlig, knik die koppe nog meer verwoed saam.  Die hondjie in die Cortina begin soos die energizer hasie lyk.

Maar niemand doen iets hieraan nie. Môre gaan onderwysers weer terug klas toe en doen dieselfde as al die jare tevore. Ouers stuur steeds hulle kinders na skole wat dieselfde prosesse as 150 jaar gelede volg. En niemand staan vir ’n oomblik stil en bevraagteken wat besig is om te gebeur nie!

Hoe kan enige iemand dan verwag dat onderwys moet beter word?

Gelukkig is daar twee stemme wat opgaan en pleit dat mense dringend en indringend na onderwys moet kyk. Voor dit heeltemal te laat is.

Hulle is Seth Godin en sir Ken Robinson.

Seth Godin het pas ‘n 30 000 woord manifes die lig laat sien waarin hy die rol en die doel met/van skole onder die vergrootglas plaas.

The economy has changed, probably forever.
School hasn’t.
School was invented to create a constant stream of compliant factory workers to the growing businesses of the 1900s. It continues to do an excellent job at achieving this goal, but it’s not a goal we need to achieve any longer.
In this 30,000 word manifesto, I imagine a different set of goals and start (I hope) a discussion about how we can reach them. One thing is certain: if we keep doing what we’ve been doing, we’re going to keep getting what we’ve been getting.
Our kids are too important to sacrifice to the status quo.

Gaan lees asseblief wat hy te sê het by www.squidoo.com/stop-stealing-dreams  Die hele dokument, eintlik ’n e-boek, kan gratis en verniet afgelaai word.

Sir Ken Robinson sê op sy beurt in Changing Education Paradigms ook soos Godin dat ons steeds besig is om dieselfde metodiek, soos net na die industriële rewolusie, in ons skole te volg en toe te pas.  Die wêreld het verander, maar ons gebruik steeds ‘n onderwyssisteem wat 150 jaar gelede toepaslik was!

It used to be simple: the teacher was the cop, the lecturer, the source of answers, and the gatekeeper to resources. All rolled into one.

The internet is making the role of the gatekeeper unimportant. Redundant. Even wasteful.

If there’s information that can be written down, widespread digital access now means that just about anyone can look it up. We don’t need a human being standing next to us to lecture us on how to find the square root of a number or sharpen an axe.

What we need is someone to persuade us that we want to learn these things, and someone to push us or encourage us or create a space where we want to learn to do them better. (S.Godin)

Gaan laai asseblief Seth se manifes af.  Lees dit en gee dit vir skoolhoofde, onderwysers en ouers.

En begin vrae vra oor waarmee ons in ons skole besig is.

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results. – Albert Einstein

Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. – Dr. Martin Luther King, Jr.

The difference between school and life? In school, you’re taught a lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches you a lesson. – Tom Bodett

 

Continue Reading

Jonathan Jansen soek aksie!

Dit wil my voorkom of prof. Jonathan nou skielik die agbare Minister van Sport, Fikile Mbalula, se voorbeeld met taalgebruik volg.  Nie dat ek fyngevoelig vir kragwoorde is nie. Allermis. Ek is net bang dat ’n mens by die sterretjies vashaak, soos die Scope van ouds, en dan die wysheid in die res van wat hy te sê gehad het, mis.

My ma het my geleer dat jy nie alles moet glo wat in koerante staan nie, maar omdat ek nou nie self by prof. Jonathan Jansen se toespraak in Bloemfontein kon wees nie, moet ek maar glo wat hulle skryf. 

Hier is die hoofpunte van wat professor Jansen tydens ’n toespraak by Fedsas se jaarvergadering aangeraak het (Ek het my veroorloof om ’n paar kantopmerkings in kursief te maak):

1. Die regering het ’n f#k-jou-houding teenoor sy mense.  Is dit vir iemand nuus?

2. Die prof wil hê ons moet, soos die Occupy Wall Street-veldtog, die kantore van die onderwysdepartemente in elke provinsie gaan beset. Al gevolg wat so ’n aksie gaan hê, is dat daar vir ’n slag mense op kantoor gaan wees!

3. Volgens hom het onderwys nou genoeg beleide, maar te min planne.  Makliker om te skryf as om te doen.  Dit is die probleem, prof.

4. Hy wou ook weet hoe gaan die regering vakbonde beheer. Veral Sadou. Dis die ou spreekwoord van wiens brood men eet, wiens woord men spreek. Of is dit eerder: ek luister net na die wat vir my stem?

5. Ons skole het sedert 1994 al hoe slegter geword, maar die meeste geld gaan steeds na onderwys. Raak net ontslae van al die sogenaamde spesialiste!

6. Volgens hom het niemand die “balls om ’n patetiese skoolhoof af te dank nie”. Ek dink die probleem is dalk fisiek, want was na Kader al die ministers nie vrouens nie? Dit sou maar sukkel, professor!

7. Middelmatigheid is die aanvaarde reël. Vir swak wees is daar altyd ’n verskoning.  Goed wees is maklik, maar goed bly, is moeilik.

8. Goeie skole moet swak skole help. Stem 100% saam, maar dan moet die swakkes gehelp wíl word.

9. Te min mans in die onderwys en te min onderwysers in die grondslagfase. Gaap! Gaap! Wonder of die professor ’n kind het wat al na een van die sogenaamd baie poste gesoek het? Kul jou hier, kul jou daar!

Ek is seker professor Jansen het ’n staande ovasie gekry. Mense hou daarvan as iemand jou begeertes en bekommernisse in woorde vasvat. Meer nog as hy ’n kragwoord of twee gebruik en dis boonop nie vir jou rekening nie!

Prof. Jonathan het ook gesê hy soek aktiviste op voetsoolvlak om al hierdie kruisies in regmerkies te laat verander. Luister mooi.  Nie boudevlak nie! Ons sal moet opstaan en begin dinge doen as ons die regmerkies wil sien. Miskien dalk self ook ’n paar kragwoorde moet inspan om die wa deur die drif te kry…

Dankie, professor Jansen.  Jy maak jou mond oop en sê wat ons nie altyd almal die kans kry om te sê nie.

  

Follow the path of the unsafe, independent thinker. Expose your ideas to the danger of controversy. Speak your mind and fear less the label of ‘crackpot’ than the stigma of conformity. And on issues that seem important to you, stand up and be counted at any cost. – Chauncey Depeur.

When angry count to four. When very angry, swear. – Mark Twain

I personally think we developed language because of our deep inner need to complain. – Jane Wagner

  

Continue Reading

Die lesse wat cupcakes en kuikens ons leer

 

Waar daar 'n wil is, is daar 'n weg!

 

 

Ek wens die skole waarin ek was, het my iets van entrepreneurskap geleer.

 

 

Sommige skole dink hulle bevorder entrepreneurskap deur ’n sogenaamde entrepreneursdag te hou.  Die skooldag se program word op ’n dag ’n bietjie aangepas en siedaar … ons het ’n tydjie beskikbaar waar ons toekomstige entrepreneurs hulle talente kan kom uitstal!

Mammie bak cupcakes en Pappie maak vir ’n vale draadkarre van al sy ophooprommel in die garage.  Op entrepreneursdag staan Telg breed agter die tafel in die vierkant en pleeg entrepreneurskap.  En die skool tik nog ’n boksie as afgehandel af.  Dit gaan goed met ons volk, want ons kinders kan steeds nie vir hulself sorg nie. (Met verskoning aan Totius).

Miskien verstaan ons die begrip entrepreneurskap nie goed nie?  Miskien dink ons dit is iets teoreties wat jy moet leer.  Iets soos Ekonomie of Bedryfsekonomie? 

My mening hieroor is dat entrepreneurskap eerder gedemonstreer word, as wat dit onderrig word. 

Organiseer dan liewer in plek van die entrepreneursdag ’n volbloed entrepreneur wat aan die kinders kom verduidelik hoe hy/sy dit reg gekry het om buite die boksie te dink en sodoende iets volhoubaar kon skep wat hom/haar aan die lewe hou.  Moet asseblief tog nie hierdie mense by die universiteite gaan soek nie; hulle werk ook maar soos die meeste van ons vir ’n salaris.  Soek hulle sommer êrens op straat; hulle ís daar, as jy fyn kyk.

My goeie vriend, Heinie Brand van Laerskool Eversdal, het eendag tydens so ’n dag die praktyk van ware entrepreneurskap ervaar.

Nico Nel, die storieverteller, was op daardie stadium ’n ouer van Laerskool Eversdal en was nie lus vir koekbak of draadkarre buig nie.  Inteendeel; sy entrepreneurskapgene het totaal uit hul nate gebars en nie net buite die boks gaan draai nie, maar ook sommer buite Bellville.

Die beplande entrepreneursdag het aangebreek en gewapen met stellasies vol dagoudkuikens het Nico se kind die wêreld van die vrye mark ekonomie betree.

Binne vyf minute het die tou klante by Willem (skuilnaam) se tafel rondom die skool gestaan, want watter kind kan die aantrekkingskrag van ‘n kuiken weerstaan?  En dit nogal teen die winskoopprys van R3 een. By die ander aspirant-entrepreneurs se tafels het sake nie so rooskleurig gelyk nie.  Die cupcakes se icing het soos sneeu op ’n warm dag op die Drakensberge begin smelt, maar nog steeds het die kopers weggebly.

Toe die klok vir die einde van die markdag lui, was al die kuikens verkoop.  Omtrent elke kind in die skool het met ’n bruin kardoes, met twee gate vir vars lug, in die vuis rondgeloop.  In die kardoes – een van die kuikens.

Heinie het hierdie proses gadegeslaan en Willem gaan gelukwens met sy poging, min wetende wat gaan volg.

Teen 11:00 het die eerste juffrou benoud laat weet iemand moet kom help, want van die kuikens is beseer.  Óf hulle word versmoor omdat hulle te styf vasgedruk word, óf hulle kry seer omdat daar te rof met hulle gespeel word.  Noodgedwonge moes die adjunkte van hierdie kuikens na die hoenderhemel aanhelp.  Natuurlik tot groot ontsteltenis van die nuwe eienaars.

Teen 12:45, toe die eerste leerders huiswaarts keer, was die Dierebeskermingsvereniging by die voorhek om te verneem van wie die skool toestemming vir die nuwe hoenderboedery gekry het.  Teen 15:00 was laerskool Eversdal se skakelbord geblok met ouers wat die hoenders in vir Heinie is, want hulle stuur hulle kinders skool toe om cupcakes te koop; nie hoenders nie!

En dan huil ons as ons kinders nie op eie stoom die mas kan opkom nie… 

If opportunity doesn’t knock – build a door. – Milton Berle

Everything you want is just outside your comfort zone. – Robert Allen

Business opportunities are like buses, there’s always another one coming. – Richard Branson

The critical ingredient is getting of your butt and doing something. It’s as simple as that. A lot of people have ideas, but there are few who decide to do something about them now. Not tomorrow. Not next week. But today. The true entrepreneur is a doer, not a dreamer. – Nolan Bushnell, founder of Atari and Chuck E. Cheese’s

Image: africa/FeeDigitalPhotos.net

Continue Reading

Nico Koopman se ABC vir onderwys

Last week I was privileged to attend the inauguration of the new multipurpose activity centre of DF Malan High School.

For me, as a previous principal, it was a special moment because it just again underlined the fact that dreams can come true.  All it takes is hard work and people with a vision to make things happen. Some may even say money!  But even this obstacle can be overcome as long as the previous two is present.

Being part of such an auspicious occasion can easily influence one’s judgment and vision concerning the purpose of education. Sitting there and looking at all the splendor and grandeur you can start thinking this is what education is all about.

Prof Nico Koopman, dean of the Faculty of Theology of Stellenbosch University, was the guest speaker and I felt that his speech must reach more teachers and pupils than only those present at the function. 

He kindly agreed that I may share his speech with you.

Skole, kolleges, universiteite en ander opvoedkundige instansies poog om hul leerders die ABC te leer.

1. A verwys na Athene, spesifiek na die filosowe Sokrates, Plato en Aristoteles wat die doel van opvoeding as karaktervorming beskryf. Deuteronomium 6 vertel van waardes wat ingeskerp moet word by ons leerders. Hierdie inskerp en ingravering is wat karakter vorm. Mooi waardes is ingegraveer by die mens van goeie karakter. Mense met karakter beliggaam dus waardes. Hulle leef met deugde. Deugde is beliggaamde waardes. Deugde is die neiging en predisposisie om in ooreenstemming met die goeie te leef, te kies en te handel.

Die vier deugde wat die filosowe van Athene geformuleer het, is geregtigheid, wysheid, matigheid/selfbeheersing en moed/krag/geduld. Die Christelike teologie het drie deugde bygevoeg naamlik geloof wat nee sê vir angs en ja vir gebondenheid; hoop wat nee sê vir swartgalligheid en ja vir vreugde; liefde wat nee sê vir lelikheid en ja vir lieflikheid. Sonder hierdie deugde kan goeie samelewings nie gebou word nie.

2. B verwys na die Berlyn-model van opvoeding. Die Berlyn-model verwys na denkers soos die teoloog Friedrich Schleiermacher van die Humboldt Universiteit in Berlyn. Hulle het intellektuele denke beklemtoon. Jy moet sake ontleed en jy moet te midde van ‘n warboel van inligting en idees sistematiseer en orde skep. Hierdie model wil graag sien dat leerders denkende mense is. Mense wat besef hoe kompleks die lewe is. Mense wat weet als is nie net eenduidig sleg of eenduidig goed nie. Ons funksioneer meermale met grys gebiede. Denkers sê byvoorbeeld nie maar net als is sleg in Suid-Afrika, of als is goed in Suid-Afrika nie. Hulle weet daar is mooi dinge in ons land, maar daar is ook nog baie lelike dinge wat ons moet afbreek. In die liefdesgebod (Matteus 22) roep die Here ons op om Hom lief te hê ook met ons hele verstand.

3. Die C-model verwys na Cross Roads. Cross Roads is ‘n informele nedersetting in die Kaap. Daar ervaar mense honger, dakloosheid, naaktheid, swaarkry. Opvoeding wil mense vorm wie se harte uitgaan na hulle in nood, mense wat hul talente en gawes en kwalifikasies gebruik om andere in nood by te staan. In Matteus 25 sê die Here Jesus mos juis dat ons diens aan Hom verrig as ons noodlydende mense bystaan, en dat ons Hom in die steek laat as ons noodlydendes in die steek laat.

Hierdie boodskap van professor Koopman het my weer opnuut laat nadink oor die ware ABC van opvoeding en onderrig.

Whatever is good to know is difficult to learn. – Greek Proverb

Intelligence plus character–that is the goal of true education. – Martin Luther King Jr

 When asked how much educated men were superior to those uneducated, Aristotle answered, ‘As much as the living are to the dead.’ – Diogenes Laetius

Image: digitalart/FreeDigitalPhotos.net 

Continue Reading

Maybe the right school is the wrong one?

Ek sien die Nasionale Onderwys Departement is met ’n veldtog besig waarin hulle ouers aanmoedig om hulle kinders betyds vir volgende jaar by skole in te skryf. As die ouers dit dan nie voor ’n gegewe datum doen nie, behou die departement hul die reg voor om die kind by ’n skool van hulle keuse te plaas.

Hierdie einste kampanje het my laat wonder of ons ooit regtig weet wat die regte skool vir ons kind is?

Wat laat ‘n ouer besluit dat so-en-so die regte skool vir sy kosbaarste besitting is? Waarop berus hierdie uiters belangrike keuse?

Is dit die netjies geklede leerders op straat?  Die goeie sportspanne? Die uitstekende uitslae aan die einde van die jaar?  Is dit die naaste skool aan die huis?  Of kan dit dalk die image van die skool wees?

Wat baie mense egter nie besef nie, is dat die regte skool dalk die verkeerde skool vir jou kind kan wees! Miskien moet ek sê, vir óns kinders kan wees.  Vir die kinders van Suid-Afrika kan wees.  Vir die kinders wat hierdie land in die toekoms moet lei.

Seth Godin vra in een van sy artikels, Back to (the wrong) school, ’n klompie ongemaklike vrae rondom ons verstaan van wat onderwys en onderig is en moet wees.  Hy verwys na die Amerikaanse onderwysstelsel, maar ek glo dié diskoers is ook op ons van toepassing.

 Large-scale education was never about teaching kids or creating scholars. It was invented to churn out adults who worked well within the system.

Of course it worked. Several generations of productive, fully employed workers followed. But now?

Nobel-prize winning economist Michael Spence makes this really clear: there are tradable jobs (making things that could be made somewhere else, like building cars, designing chairs and answering the phone) and non-tradable jobs (like mowing the lawn or cooking burgers). Is there any question that the first kind of job is worth keeping in our economy?

If you do a job where someone tells you exactly what to do, they will find someone cheaper than you to do it. And yet our schools are churning out kids who are stuck looking for jobs where the boss tells them exactly what to do.

Do you see the disconnect here? Every year, we churn out millions of workers who are trained to do 1925 labour.

The bargain (take kids out of work so we can teach them to become better factory workers) has sent us on a race to the bottom. Some argue we ought to become the cheaper, easier country for sourcing cheap, complaint workers who do what they’re told. We will lose that race whether we win it or not. The bottom is not a good place to be, even if you’re capable of getting there.

As we get ready for the 93rd year of universal public education, here’s the question every parent and taxpayer needs to wrestle with: Are we going to applaud, push or even permit our schools (including most of the private ones) to continue the safe but ultimately doomed strategy of churning out predictable, testable and mediocre factory-workers?

As long as we embrace (or even accept) standardized testing, fear of science, little attempt at teaching leadership and most of all, the bureaucratic imperative to turn education into a factory itself, we’re in big trouble.

The post-industrial revolution is here. Do you care enough to teach your kids to take advantage of it?

Die feit dat ons kinders almal in skole ‘n sitplek moet kry, is baie belangrik.  Maar vir my is dit baie belangriker dat dít wat ons kinders op daardie sitplek dóén, aandag kry.

Dringende aandag …

In the Western tradition, we have focused on teaching as a skill and forgotten what Socrates knew: teaching is a gift, learning is a skill. – Peter Drucker

A man can learn a lot if he listens, and if I didn’t learn anything else I was learning how much I didn’t know. – Louis L’Amour

As our society gets more complex and our people get more complacent, the role of the jester is more vital than ever before. Please stop sitting around. We need you to make a ruckus. – Seth Godin (Linchpin)

Image: photostock/FreeDigitalPhotos.net

Continue Reading