Harde Werk

Dit is eksamentyd en ek glo baie onderwysers het die afgelope weke aan sy/haar leerders gesê dat as hulle deur die kwartaal hard gewerk het, behoort hulle die eksamen te slaag.

Maar dit wil vir my al meer lyk of kinders dink hulle móét slaag.  Sonder om te veel moeite van hul kant te doen. Asof dit iemand anders se verantwoordelikheid is om sukses te waarborg.

Dit het tyd geword dat ons opnuut ons kinders leer dat harde werk nog nooit iemand skade gedoen het nie.  As harde werk nie weer ’n aanvaarde norm gaan word nie, wag daar vorentoe donker en droewe tye vir hulle! En vir ons!

Linda Darling-Hammond skryf in haar boek, The Flat World and Education, die volgende: Some states predict the number of prison beds they will need in a decade based on 3rd grade reading scores.

Skokkend!  Lees weer wat sy sê sodat die volle waarheid van hierdie feit kan insink.

Darling-Hammond verwys uit die aard van die saak natuurlik na die VSA!  Maar wat dan van die Republiek van Suid-Afrika?  As die TIMSS–verslae ’n rigtingwyser is, wil ek voorspel dat ons die titel van bandietland binnekort by Australië gaan oorneem. Of het ons al?

Tensy … ons mense opnuut die waarde van harde werk besef!

Seth Godin wrote in his blog (3/6/2011) that if you’re going to work … work hard.

That way, you’ll have something to show for it.

The biggest waste is to do that thing you call work, but to interrupt it, compromise it, cheat it and still call it work.

In the same amount of time you can expend twice the effort and get far more exchange.

The lyrics of the Crosby, Stills, Nash and Young song, Teach your children, seem to pop involuntarily into my head:

Teach your children well…

And feed them on your dreams, the one they picked, the one you’re known by.

Ten slotte (‘n eksamenwysheid):

Beethoven het musiek geskryf al was hy doof. Hy was so doof dat hy harde musiek geskryf het. Hy het ver in die woude gaan loop selfs al het almal na hom geroep. Beethoven het in 1827 opgehou bestaan en dis hoekom hy later dood is. Hy het rooi hare by geboorte gehad toe noem sy ma hom Beethoven. Sy hare het egter na sy eerste bad heelwat verander.

Photo: Michal Marcol

(Visited 135 times, 1 visits today)

,

No comments yet.

Leave a Reply